4.12.05

Kan selv, vil selv

Den anden større hjerneblødning vor kære minister har haft i denne uge har været et udspil om afskaffelse af gruppeeksaminerne i hele uddannelsessystemet, inkl. på universiteterne.

At man ønsker at afskaffe gruppeeksamen i folkeskolen og gymnasiet kan jeg ikke beklage mig over. De har som jeg ser det i langt de fleste fag ikke noget at bidrage med. Det er klart at man kan have gavn og glæde af gruppeeksaminer i fag som musik og idræt, men det er et klart mindretal.

Men at man fra ministerielt hold vil blande sig i hvordan man eksaminerer på universiteterne er aldeles forrykt. Det rager det slet ikke ministeriet hvordan universiteterne evaluerer deres kurser; den kompetence har traditionelt ligget hos de enkelte studienævn helt ude på institutniveau.

Det er der et par gode grunde til: For det første har ministeriet har hverken den nødvendige faglige kompetence, eller for den sags skyld tilstrækkelige resourcer, til meningsfuldt at diktere universiteternes eksamensformer.

For det andet er der en væsentlig principiel forskel på universiteter og gymnasier: Ved universiteter underviser man studerende, i gymnasier underviser man elever.

De studerende ved de danske universiteter er faktisk den gruppe der har den allermest udtalte interesse i at holde den faglige fane højt; de skal umiddelbart efter bestået speciale ud på arbejdsmarkedet, så det er ris til egen røv hvis de tillader at man sænker niveauet. Og det ved flertallet af de studerende udmærket godt.

De studerende er også i den bedste position til at vurdere kvaliteten af deres eksaminer; de ved udmærket godt hvor meget eller lidt de har fået ud af et givent kursus, og hvis eksamen ofte og markant giver et bedre resultat end de forventer, så er vi ofte de første (og eneste) der råber i gevalt.

Endeligt er der mange flere aktive og engagerede studerende end ministeriet nogen sinde kan indrullere i deres embedværk. Vi er adskillige hundrede studenterpolitisk aktive bare ved Københavns Universitet, og på mange institutter er de studerendes frivillige arbejde en vigtig - enddog vital - del af det maskineri der får instituttet til at køre glat.

Vi kan med andre ord udmærket bedømme hvorvidt en eksamensform er passende for netop vores fag, vi har alle interesser i at holde niveauet så højt som muligt, vi har langt, langt flere mandetimer at kaste efter projektet end minsteriet nogensinde får, og vi har uendeligt meget bedre mulighed for at opdage misbrug og uhensigsmæssigheder end ministeriet. Lad være med at berøve de danske universiteter den resource med snæver ministeriel styring.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home