10.5.06

Hvor dum tror han jeg er?

Jeg er netop kommet hjem fra en paneldebat hvor jeg endnu en gang oplevede hvor irriterende det er at høre en politiker lyve mig op i mit åbne ansigt.

Studenterrådet havde arrangeret en paneldebat hvor man havde inviteret formanden for Venstres Ungdom. Han var blevet sat til den umulige opgave at forsvare regeringens 'velfærds'udspil (der, som en af mine mere aktivistiske studiekammarater siger, har samme relation til 'velfærd' som Orwells 'sandheds'ministerium har til 'sandhed').

En del af 'velfærds'udspillet er at man vil skære SU-en med 1000 eller 2000 kr. pr. måned, lidt afhængigt af forskellige ting. Man kan så, hvis man ellers består sine eksaminer på normeret tid - men så heller ikke en dag over - allernådigst få 1000 kr. tilbage af dem de har skåret.

Manden havde den frækhed at kalde bemeldte 1000 kr. en gulerod, der skulle belønne folk der tog deres eksamen på normeret tid, ligesom han mente at ændringerne da kun var et spørgsmål om små kommaer. Hvor dumme tror manden egentligt at vi er? Ja, gu er der tale om kommaer, eller nærmere bestemt et enkelt komma, der bliver flyttet 1/3 plads til venstre; nemlig kommaet i SU-taksten... Lige over 40 % af totaltaksten skulle være 'et par kommaer'...

Jotak, det var lige en lektion i hvordan man betragter borgerne på Christiansborg...

Føj for Satan!

EDIT: Det er en ærlig sag at mene at man bør forringe velfærdsstaten - herunder SU, de offentlige universiteter, DR, og de forskellige andre overførselsindkomster. Men sig det for Fanden åbent og ærligt, så vi kan have en hæderlig debat om det, i stedet for at komme med tåbelige og letgennemskuelige løgne om at forringelser er forbedringer. Lidt almindelig åbenhed, ærlighed og hæderlighed ville være en God Ting.

I øvrigt brød den kære VU-er sig ikke om at jeg spurgte ham in so many words hvorfor han sad og løg for os... Det kan jeg da godt forstå. Jeg bryder mig heller ikke om at blive kaldt for en løgner. Jeg har derfor et forslag til den kære formand for VU: Hvis du holder op med at lyve, så skal jeg nok holde op med at kalde dig for en løgner. Deal?

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home