1.8.06

Mere stupiditet fra Politiken

Jeg ved godt at kritik af Politiken ikke er det mest spændende at læse: Det meget amerikanske udtryk shooting fish in a barrel er nok det mest nærlæggende at bruge om bemeldte aktivitet.

Men i går gav Politiken udtryk for en holdning der giver et udmærket billede af hvor tyndt et markedsføringstrick deres 'íntellektuelle' stil er. Tag nu f.eks. denne passage:

Vi hverken kan – eller skal – indføre særordninger for EU-borgere, da danske studerende nyder ovenud godt af muligheden for frit at kunne søge ind på universiteter i andre EU-lande. For eksempel i Storbritannien, hvor man betaler en studieafgift i omegnen af 30.000 kroner om året.

STORBRITANNIENS SYSTEM er værd at efterligne. Her kan de studerende tage lån for at betale studieafgiften og skal tilbagebetale lånet efter endt uddannelse. Men vel at mærke kun, hvis deres årlige indkomst er over et vist beløb.

Kombineret med stipendier til studerende, der er økonomisk dårligt stillet, sikrer modellen en langt bedre fordelingspolitik end den danske model. For uanset at gratis uddannelse i Danmark bliver anset som sund fordelingspolitik, er realiteten jo, at det først og fremmest er børn af samfundets mest velstillede, der nyder godt af de gratis uddannelser.


De ønsker at efterligne den britiske model? Og de regner sig selv for intellektuelle? Sidst jeg tjekkede var en del af definitionen på det ord at man gik ind for uddannelse til alle...

'Fusionen med [Venstres hoforgan] vil ikke få nogen betydning for den redaktionelle side af avisens drift,' var et omkvæd vi hørte igen og igen (og igen) for et par år siden. Sure... Politiken er i nu i seng med de mest afskyelige dele af den relgiofascistiske bevægelse, de støtter en afvikling af det åbne universitetssystem, er tilhængere af at lave velfærdsdeform med Fogh ved roret... Men de har overhovedet ikke solgt ud...

Oh, og i øvrigt har jeg nogle Enron-aktier som jeg gerne vil sælge. Gør et kup!

"At man nu hæver grænseværdierne [for radioaktivitet i renkød], har nok mindre at gøre med halveringstiden for cæsium end med halveringstiden for den offentlige hukommelse." - Jan Guillou

Eller måske handler det i virkeligheden bare om at Politikens redaktører er bitre over at deres markedsføringskampagne overfor det unge 'segment' er slået fejl...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home