30.5.06

Brev fra DR

Jeg har netop i dag modtaget en skrivelse fra Statsradiofoniens licenskontor med flg. ordlyd [kommatering som i original]:


Vi vil gerne tro på, at du kun har radio
De fleste kan heldigvis se pointen i at betale licens. Og det er faktisk grunden til, at DR kan producere noget af verdens bedste tv og radio.

Men cirka halvdelen af dem, der er tilmeldt radiolicens, har i virkeligheden også et tv. Dette skyldes måske, at de har krydset forkert af på tilmeldingsblanketten. Eller har glemt at ændre deres licens til en tv-licens. Eller måske er det, fordi de tror, de ikke bliver opdaget. Det sidste tager de nu fejl i.

Frit lejde i tre uger
Vi sender dette brev til dig, fordi du betaler radiolicens. Har du ikke noget tv, skal vi undskylde ulejligheden og bede dig se bort fra brevet. Men ellers kan du betragte dette som en sidste advarsel.
Vi giver dig frit lejde, hvis du tilmelder dig tv-licens inden 3 uger fra dags dato. Brug tilmeldingsblanketten eller dr.dk/licens.

Om 3 uger kommer vores licensinspektører på besøg for at høre om du har et tv. Og det kan ikke bare udløse en betragtelig bøde, men også efterbetaling af foregående års licens, hvis du har et tv der ikke er tilmeldt.


Med venlig hilsen


DR licens

PS: Skulle din tilmelding til tv-licens have krydset dette brev, skal vi bede dig se bort fra dette brev.


Hvortil jeg svarede:


Til rette vedkommende

Jeg vil gerne udtrykke min harme over modtagelsen af vedlagte brev. Såvel ordlyden som indholdet er dybt fornærmelig. Jeg bryder mig i almindelighed ikke om uopfordrede, personligt adresserede masseforsendelser (når man gør den slags elektronisk, så hedder det spam), og i særdeleshed ikke når bemeldte forsendelse indeholder såvel ubehøvlede insinuationer som slet skjulte trusler.
I øvrig kan I stoppe Jeres licensinspektør op hvor solen aldrig skinner:
- For det første, har jeg ikke TV
- For det andet, skal I bruge en dommerkendelse, og det tror jeg ikke på at I har
- For det tredje er der slet ingen grund til at jeg skulle betale radiolicens in the first place, da jeg har en computer med internetforbindelse (som jeg i øvrigt ikke ser DRTV på: Dels mener jeg at det er uetisk at omgå reglerne på den måde. Dels er det meste af Jeres TV-sendeflade noget argt lort. Og sidst kan Jeres TV-streaming ikke tale med Firefox).

Når jeg ikke har skildt mig af med min radio skyldes det alene at jeg mener at DRP1 er værd at støtte, men hvis I fortsætter med at sende uforskammede breve til mig, kan det jo være at jeg tager den beslutning op til revision.
Lad mig til sidst knytte en bemærkning til Jeres idé om at lægge licens på internetforbindelser. Internettet er et vitalt arbejdsredskab for alle studerende ved et seriøst universitet. Kommunikation ang. eksamenstider, studienævnsarbejde, skemalægning, og meget andet findes kun eller fortrinsvis elektronisk. At lægge licens på internetforbindelser er med andre ord at indføre en de facto bruttoskat. Jeg er ivrig tilhænger af en reform af finansieringen af Public Service udbyderene (selvom det begreb jo efterhånden kun dækker DRP1 og DR2). Men jeg mener at det er såvel moralsk forkasteligt som socialt uacceptabelt at denne finansiering (fortsat) skal tage form af en indkomstuafhængig bruttoskat, da denne finansieringsform er regressiv i helt ekstrem grad.

Som I nok har bemærket, har jeg lagt noget tungt med i svarkuverten. Det er min sædvanlige reaktion på ubehøvlede, personligt adresserede
masseforsendelser.

Med ønsket om et bedre fremtidigt samarbejde,

[Underskrift]
[E-mail-adresse]

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home