6.1.06

Det burde ikke komme som nogen overraskelse...

... men det er nu alligevel altid værd at dokumentere den tætte ideologiske forbindelse mellem de dele af den danske gejstlighed der søger at forurene den offentlige debat og den alleryderste amerikanske højrefløj - i ved nok, de neo-barbarer der sender miltbrand-breve, forsøger at bilde folk ind at Jorden er under 20 kyrs gammel og myrder læger, sorte og homoseksuelle.

Det er så meget desto mere attråværdigt i de tilfælde hvor de danske underafdelinger af nyfacismens Internationale vader rundt i spinatbedet ved at lufte deres antidemokratiske forbindelser og mentalitet i fuld offentlighed. Sådan som Retten Til Liv gør det her*.

Allerede i første afsnit dukker der et interessant navn op. Francis Schaeffer. Denne Schaeffer-hund har nære forbindelser til R. J. Rushdoony, manden der sædvanligvis regnes for ophavsmand til den Taliban-lignende ideologi Christian Reconstructionism.

I det næste afsnit forsøger Retten Til Liv at forsvare deres usaglige og usmagelige anvendelse af sammenligninger mellem den fri abort og nazisternes gaskamre. Udover at være en soleklar overtrædelse af Godwins Lov, er det mere end almindeligt hyklerisk - selv målt i forhold til hvad man må forvente af creationister og fundamentalister - af abortmodstandere at sammenligne deres modstandere med nazister, al den stund at såvel amerikanske som europæiske anti-abort organisationer har tætte bånd til nynazistiske terrorister. Jeg mindes et ordsprog om sten og glashuse...

I det næste afsnit kommer der en overordentligt interessant sætning. De skriver: "Men her er spørgsmålet, om vi ikke er derhenne, hvor vi i et kristent land uden videre skal finde os i love, som strider mod Guds evige love og som simpelthen med Bibelens ord må kaldes for ”ulykkeslove” (Se Es. 10:1)." Jeg lader lige den stå et øjeblik...

...

...

Og så tager vi lige det bibelsted der henvises til: "Ve jer, der giver onde love og udsteder uretfærdige forordninger | for at afvise de svages sag og berøve mit folks hjælpeløse deres ret, for at udbytte enker og udplyndre faderløse. | Hvad vil I gøre på straffens dag, når uvejret kommer fra det fjerne?" (Es 10.1-3)

Hvis en af de halvlegitime imamer der har skreget sig hæse i de sidste par måneder havde kommet med den slags udgydelser til en fredagsbøn, så havde der rejst sig et ramaskrig. Barbarerne opfordrer jo nærmest direkte til fascistisk terror.

De næste par afsnit er det sædvanlige indholdstomme propaganda vi efterhånden burde have vænnet os til fra den kant, men det sidste afsnit sætter et udmærket punktum for analysen af Retten Til Livs vedvarende påstande (så længe civiliserede mennesker lytter med) om at kampen mod den fri abort ikke er et ny-fundamentalistisk projekt der indgår i en større strategi for at erstatte den civiliserede verdens demokratier med slyngelregimer á la Washington, Vatikanet og Teheran.

"Men vort forsvar for det ufødte barns ret til livet kan imidlertid ikke stå alene. Det er båret af det bibelske syn på livet som udsprunget af den evige Gud, Skaberen af alt liv og menneskelivets evige bestemmelse – og altså ikke i udgangspunktet et stykke tilfældigt protoplasma og en tilfældig udvikling. Flere gange i Bibelen stilles spørgsmålet ”Hvad er et menneske?” og Bibelen giver selv det evangeliske svar, at det er genstand for Guds store kærlighed, som er åbenbaret i Jesus Kristus med den kærlige plan, der er tiltænkt det enkelte menneske ved troen på Ham."

Konklusionen ligger lige for: Ligesom det er tilfældet for alle andre fundamentalistiske fascistslyngler taler Retten Til Liv med to tunger: En de præsenterer for journalisterne og den almindelige offentlighed. Og en de bruger når de taler til deres bagland af sortskjorter og fanatiske barbarer. Og ligesom alle andre svindlere og kvaksalvere efterlader de et papirspor så bredt at enhver journalist med en flercifret IQ burde være i stand til at følge det. Det siger beskæmmende ting om den danske journaliststand at den ikke er i stand til at gennemføre denne helt elementære øvelse udi research og kildekritik.

* Jeg har affotograferet siden. Skriv en kommentar hvis den er taget ned, så uploader jeg dokumentationen. Det er en klassisk taktik blandt creationister og andre illegitime, antidemokratiske grupper på den yderste, mørkebrune del af højrefløjen at søge at slette dokumentationen når nogen holder dem fast på deres fascistoide forbindelser, så bliv ikke overrasket hvis det bliver nødvendigt.

1 Comments:

Blogger JS said...

Jeg har sendt flg. e-mail til Retten Til Livs propagandaminister:

"Jeg hørte Deres indlæg i P1Debat d. 5/1, og det inspirerede mig til at undersøge Jeres argumentation nøjere. Jeg kan ikke sige at jeg blev specielt overrasket, men jeg har alligevel skrevet en anmeldelse af denne pamflet. Da jeg, i modsætning til Jer, besidder jeg et vist minimum af intellektuel integritet og almindelig redelighed, ønsker jeg hermed at orienterer Jer herom, således at I, dersom I ønsker dette, kan forsøge at forsvare Jeres hykleri og løgne.

Bemærk at jeg forbeholder mig retten til at offentliggøre enhver korrespondance.

- JS"


10 mod 1 på at de ikke svarer.

02:26  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home